بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند

تبریز در دوره قاجار

 

نوشتن دیدگاه


Template Design:Dima Group