بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند

نقشه سایت

  • بازار کهن تبریز
Template Design:Dima Group