cialis sans ordonnance
راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم می گردد سپس مردم با کوششی بسیار آن راه ها را خواهند ساخت

 

 

 

 

 
سیاه مشقی پیشکش به یاران فرارودی

این دیارجنت آسا تاجیکستان من است
خانه امید و باغ و راغ و بستان من است
سعدی ار این روضه رضوان به چشمش دیده بود
یحتمل می گفت کاین روح گلستان من است
منت پروردگار مهربان باید کشید
زین سبب https://www.cialissansordonnancefr24.com/ کاین خاک ، چترِ پاک – ایمان من است
پرچمش کز هیچ آسیبی نمی بیند گزند
رهنما و حارس راه نیاکان من است
هر کجای این سرا گل بینی و گل بشنوی
چتر گل در این دیار از لطف جانان من است
من ندانم هم زبانی به بود یا همدلی
هم زبان وهم دل تاجیک با جان من است
مهرپاک و خالص تاجیک بر مهمان خود
شاخصی از ذات نیک هم تباران من است
طاقت و امید این یاران به گاهِ مشکلات
شاهدی بر وعده ها و فضل یزدان من است
حرمتِ بنهاده برتاریخ و دین مشترک
کنز تاجیک و همانا گنج شایان من است
گر زِمن گیرند روزی از بهشت خود سراغ
گویم : آن ، خاک زرافشان و بدخشان من است.

ه-تهرانی
 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:Dima Group