بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند

 

کوچه باغی زیبا در میانه انارستان های حاشیه رود ارس

 

نوشتن دیدگاه


Template Design:Dima Group