بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند

مقبره الشعرای تبریز/ بدون ادیت

 

مقبره الشعرای تبریز، tabriz

 

نوشتن دیدگاه


Template Design:Dima Group